top of page

#1 Tecken på lågt självförtroende

Uppdaterat: 3 okt. 2023


”Lås upp hemligheten med din inre styrka”

Vill du lära dig värdefull information om hur du framgångsrikt kan bygga upp ditt självförtroende och leva livet med att känna dig stark, självsäker och utan skam och skuldkänslor? Hur du skapar ett hållbart och rikt liv?

Idag ska vi prata om tecken på lågt självförtroende och hur du kan känna igen dem och börja erövra självtvivel. Även om det inte finns någon enskild faktor som leder till brist på förtroende.

Oftast är det ackumuleringen av negativa erfarenheter från vårt förflutna, som vi misslyckas med att hantera, när de händer. Det är också resultatet av att vi inte inser vilka vi verkligen är och vad som hindrar vår egen tillväxt.

Lågt självförtroende är nedslående. Det kan definiera oss och få oss att slå ner oss känslomässigt. Det kan begränsa våra förmågor och hindra oss från att växa, lära oss och gå vidare från våra misstag, misslyckanden, motgång och bakslag.

Det begränsar oss till vår komfortzon där allt är säkert från potentiell förnedring och ytterligare misstag. Vi sitter då fast i den komfortzonen och tror att vi inte förflytta oss från den för om vi gör det kommer vi bara att bli sårade och besvikna. Vi känner inte att vi lever ett hållbart och rikt liv.

När du väl har fastnat i den zonen är det mycket svårt att gå vidare i livet, vilket hindrar oss från att uppnå våra drömmar, nå våra mål och leva ett framgångsrikt liv. Även när vi intalar oss själva att oavsett hur hårt och trassligt det blir, bör vi inte överlämna oss till den inre kritikern som finns inom oss, vi är fortfarande fyllda med ett självtvivel och en djup brist på självförtroende.

Lågt självförtroende utvecklas vanligtvis under vår barndom. Tyvärr har många av oss familj, lärare, vänner och fiender som mer än gärna påpekar våra misstag och/eller fel snarare än att berömma våra talanger.

De kanske inte ens inser vad de gör eller hur stor inverkan de har på ditt självförtroende. De kanske inte ens säger något till dig, men ofta talar deras handlingar högre än ord, vilket får oss att känna oss otillräckliga och värdelösa tidigt under dina utvecklingsår.

Kanske lever du under kalla kritiska ögon av någon som inte ser det goda i någonting. Kanske är du släkt med en överpresterare och lever i skuggan av deras prestationer.

Kanske får omgivningen dig att känna att du inte kan göra något rätt. Dessa är alla triggers som kan få dig att känna dig underlägsen och otillräcklig vilket bara ökar din brist på självförtroende.

Med dåliga förebilder och brist på stöd växer många upp och känner att de är oförmögna att göra vissa saker, växa och uppnå något av värde. När i själva verket var och en av oss har vår egen inre styrka och kraft att ta kontroll över våra liv. Vi måste bara ha självförtroendet att göra det.

Om du känner igen de bakomliggande orsakerna till din brist på självförtroende kan du börja processen med att övervinna den inverkan det har på ditt liv. Det bästa sättet är att börja utvärdera de triggers som krossar ditt självförtroende och får dig att känna dig otillräcklig. Uppgift för idag:

1. Identifiera och Analysera Triggers:

  • Självreflektion: Dedikera en stund till att reflektera över de situationer eller personer som utlöser känslor av otillräcklighet eller lågt självförtroende hos dig. Skriv ner dessa "triggers" i en journal och försök att identifiera mönster eller återkommande teman.

  • Analysera: För varje trigger, skriv ner hur det får dig att känna och tänka. Är det en realistisk bild av dig själv, eller är det en förvrängd uppfattning baserad på gamla erfarenheter och negativa övertygelser?

2. Omdefiniera Ditt Förhållande till Misstag:

  • Förståelse: Skriv ner några exempel på när rädsla för att göra misstag har hållit dig tillbaka eller begränsat dig. Hur skulle situationen ha sett ut om du tillät dig själv att göra misstag och lära av dem?

  • Övning: Nästa gång du står inför en utmaning, ge dig själv tillåtelse att göra misstag. Se dem som lärdomar snarare än misslyckanden och reflektera över vad du kan ta med dig framåt.

3. Bygg en Positiv och Uppmuntrande Inre Dialog:

  • Affirmationer: Skapa en lista med positiva affirmationer som fokuserar på din inre styrka och förmåga att växa, till exempel "Jag har kraften att förändra mitt liv" eller "Jag är mer än mina misstag."

  • Daglig Praxis: Införliva dessa affirmationer i din dagliga rutin. Upprepa dem för dig själv varje morgon och kväll och närhelst du känner ditt självförtroende vackla. Genom att identifiera dessa triggers och bekämpa dem med positiv förstärkning kan du börja gå framåt och bli den självsäkra personen du är inuti dig.

35 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page