top of page

#1 Tecken på lågt självförtroende

Uppdaterat: 10 juli


”Lås upp hemligheten med din inre styrka”

Vill du lära dig värdefull information om hur du framgångsrikt kan bygga upp ditt självförtroende och leva livet med att känna dig stark, självsäker och utan skam och skuldkänslor? Hur du skapar ett hållbart och rikt liv?

Idag ska vi prata om tecken på lågt självförtroende och hur du kan känna igen dem och börja erövra självtvivel. Även om det inte finns någon enskild faktor som leder till brist på förtroende.

Oftast är det ackumuleringen av negativa erfarenheter från vårt förflutna, som vi misslyckas med att hantera, när de händer. Det är också resultatet av att vi inte inser vilka vi verkligen är och vad som hindrar vår egen tillväxt.

Lågt självförtroende är nedslående. Det kan definiera oss och få oss att slå ner oss känslomässigt. Det kan begränsa våra förmågor och hindra oss från att växa, lära oss och gå vidare från våra misstag, misslyckanden, motgång och bakslag.

Det begränsar oss till vår komfortzon där allt är säkert från potentiell förnedring och ytterligare misstag. Vi sitter då fast i den komfortzonen och tror att vi inte förflytta oss från den för om vi gör det kommer vi bara att bli sårade och besvikna. Vi känner inte att vi lever ett hållbart och rikt liv.

När du väl har fastnat i den zonen är det mycket svårt att gå vidare i livet, vilket hindrar oss från att uppnå våra drömmar, nå våra mål och leva ett framgångsrikt liv. Även när vi intalar oss själva att oavsett hur hårt och trassligt det blir, bör vi inte överlämna oss till den inre kritikern som finns inom oss, vi är fortfarande fyllda med ett självtvivel och en djup brist på självförtroende.

Lågt självförtroende utvecklas vanligtvis under vår barndom. Tyvärr har många av oss familj, lärare, vänner och fiender som mer än gärna påpekar våra misstag och/eller fel snarare än att berömma våra talanger.

De kanske inte ens inser vad de gör eller hur stor inverkan de har på ditt självförtroende. De kanske inte ens säger något till dig, men ofta talar deras handlingar högre än ord, vilket får oss att känna oss otillräckliga och värdelösa tidigt under dina utvecklingsår.

Kanske lever du under kalla kritiska ögon av någon som inte ser det goda i någonting. Kanske är du släkt med en överpresterare och lever i skuggan av deras prestationer.

Kanske får omgivningen dig att känna att du inte kan göra något rätt. Dessa är alla triggers som kan få dig att känna dig underlägsen och otillräcklig vilket bara ökar din brist på självförtroende.

Med dåliga förebilder och brist på stöd växer många upp och känner att de är oförmögna att göra vissa saker, växa och uppnå något av värde. När i själva verket var och en av oss har vår egen inre styrka och kraft att ta kontroll över våra liv. Vi måste bara ha självförtroendet att göra det.

Om du känner igen de bakomliggande orsakerna till din brist på självförtroende kan du börja processen med att övervinna den inverkan det har på ditt liv. Det bästa sättet är att börja utvärdera de triggers som krossar ditt självförtroende och får dig att känna dig otillräcklig. Ett av lättaste sättet är att börja föra och skriva dagbok.

Glada uppgifter för dig:

1. Skriv ner tillfällen när du känner dig mindre trygg, säker och vad som fick dig att känna så.

2. Skriv ner saker som du kan göra annorlunda, som du kan tänka annorlunda som hjälper dig att må bättre och få dig mer säker på dig själv. Genom att identifiera dessa triggers och bekämpa dem med positiv förstärkning kan du börja gå framåt och bli den självsäkra personen du är inuti dig.

19 visningar0 kommentarer
bottom of page