top of page

#4 - Bli Mästare över Ditt Självsabotage - Vänd Dina Hinder till Kraftfulla Möjligheter

Uppdaterat: 3 okt. 2023

I detta kapitel fortsätter vi att utforska den inre kritikerns påverkan på ditt självförtroende och hur du kan förstärka och förbättra din självbild för att nå nya höjder.


Vi alla bär på den lilla rösten inom oss, som en ständig följeslagare i våra tankar. Denna röst, känd som den inre kritikern, är en del av vår mänskliga natur. Den är inte biologiskt definierad, men ändå hörs den tydligt i våra sinnen. Den har funnits där sedan vi var små, guidande oss genom livets beslut och utmaningar.


Dock har denna INRE röst en tendens att förändras över tid. För vissa är den som en kärleksfull och uppmuntrande mentor, som stöttar och pushar oss framåt. Men för andra har denna röst blivit något mer skadligt - en inre kritiker som ifrågasätter våra förmågor, ifrågasätter vår självvärde och underminerar vårt självförtroende. Låter detta bekant?

När den inre kritikern tar över, påverkar den drastiskt hur vi ser oss själva och vår förmåga att ta oss an utmaningar. Den saboterar våra framsteg genom att fylla våra tankar med negativa och nedvärderande påståenden. Du är inte tillräckligt bra. Du är värdelös. Du kan inte göra någonting rätt. Och värst av allt - människor ogillar dig för vem och vad du är.


Denna inre kritiker kan bli starkare när vi står inför motgångar, kritik eller tvivel. Den lagrar minnen av tidigare misslyckanden och använder dem som ammunition för att underminera vår självkänsla. Den kan till och med hålla oss tillbaka från att ta chanser och möjligheter baserade på vår tro.


Men här är det viktiga att komma ihåg: du är inte den inre kritikerns slav. Du har makten att bemöta och förändra dess negativa påverkan på ditt liv. Här är några steg för att förstärka och förbättra ditt självförtroende och självbild:

1️⃣ Bli Medveten: Börja med att bli medveten om när den inre kritikern dyker upp och vilka negativa tankar den framkallar. Identifiera dess påståenden och var medveten om dess inverkan på ditt självförtroende.


2️⃣ Utmana Påståendena: Ge dig själv en chans att motbevisa den inre kritikern. Samla bevis från dina framgångar och prestationer. Ge dig själv kredit för dina styrkor och erkänn att ingen är perfekt.


3️⃣ Omge Dig Positivt: Sök stöttning från positiva och stöttande människor som tror på dig och dina drömmar. Undvik dem som dränerar ditt självförtroende och självkänsla med negativitet.


4️⃣ Utmana Dina Gränser: Ta små steg utanför din komfortzon och utmana dig själv att prova nya saker. Fokusera inte på att vara perfekt, utan på att lära och växa genom erfarenheterna.


5️⃣ Ge Dig Själv Medkänsla: Lär dig att vara snäll mot dig själv och acceptera att ingen är perfekt. Ge dig själv tillåtelse att vara mänsklig och ha godkännande för dina misstag.


6️⃣ Självreflektion: Ta tid för självreflektion och identifiera dina inre styrkor och värden. Fokusera på att bygga upp din självkänsla och veta att du är värd allt gott i livet.


7️⃣ Fokusera på Framsteg: Bli inte fast i rädslan för att misslyckas. Istället, fokusera på de framsteg du gör, oavsett hur små de kan verka.


Kom ihåg att du är kapabel till så mycket mer än du tror.


Var medveten om din inre kritiker, utmana dess negativa påståenden och välj att tro på dig själv och dina förmågor. Låt den inre kritikern bli en vägvisare till kraftfulla möjligheter istället för ett hinder för din framgång. Stärk ditt självförtroende och självbild, och låt dig själv stråla som den unika och fantastiska person du är! 💪🌟


Uppgift för idag:


1. Bli Mästare över Ditt Självsabotage:

Självreflektion: Ta en stund att reflektera över hur du själv kan sabotera dina framsteg och mål. Identifiera de tankemönster och beteenden som hindrar dig från att nå dina mål och skriv ner dem.

Identifiera och Utmana Negativa Övertygelser: Varje gång du märker en negativ övertygelse om dig själv eller dina förmågor, utmana den. Skriv ner en motargumentation som stödjer det positiva motsatsen till den negativa övertygelsen. Till exempel, omvandla "Jag kommer aldrig att lyckas med det här" till "Jag har alla förutsättningar att lyckas med det här om jag ger det tid och ansträngning."


2. Öva på Självmedkänsla:

 • Beskrivning: Lär dig att vara snällare mot dig själv genom att öva på självmedkänsla. Detta innebär att du behandlar dig själv med samma vänlighet och förståelse som du skulle göra mot en vän i en liknande situation.

 • Syfte: Att minska den inre kritikerns inflytande och öka din emotionella välbefinnande och resiliens.

 • Gör så här:

  1. När du märker att du är hård mot dig själv eller upplever negativa känslor, stanna upp och erkänna vad du känner utan att döma dig själv.

  2. Påminn dig själv om att alla människor upplever svårigheter och negativa känslor ibland – det är en del av den mänskliga upplevelsen.

  3. Tala om för dig själv något stödjande och uppmuntrande, precis som du skulle göra för en vän.


3. Skapa en Handlingsplan:

 • Beskrivning: Utveckla en konkret och realistisk handlingsplan för hur du kan övervinna ditt självsabotage och arbeta mot dina mål på ett konstruktivt sätt.

 • Syfte: Att ge dig en tydlig väg framåt och minska känslan av överväldigande eller osäkerhet.

 • Gör så här:

  1. Identifiera de specifika områden eller beteenden där du upplever mest självsabotage.

  2. Skriv ner konkreta steg du kan ta för att förändra dessa beteenden och övervinna hinder.

  3. Sätt upp realistiska tidsramar och delmål för att göra din handlingsplan mer hanterbar.

  4. Fira dina framsteg och justera din plan vid behov.


Genom att aktivt engagera dig i dessa övningar och reflektioner, kan du börja omvandla ditt självsabotage till självstöd och skapa en starkare grund för ditt självförtroende och din förmåga att nå dina mål. Var ihåg att förändring tar tid och att varje steg, oavsett hur litet, är en seger i sig. Du är på en resa mot en starkare, mer självsäker du, och varje dag är en möjlighet att växa och lära.

12 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page