Vad har föräldraskap och ledarskap gemensamt?

Att vara förälder är i sig utmanande och bland det mest underbara som finns. När vi tittar på ledarskap i sig, är det också utmanande och härlig i sig. Så vad har de två gemensamt?

Båda innebär utmaningar och möjligheter. Båda är vägar att nå ett mål. Båda är sätt att ta kommandot och styra en utveckling in på ett önskat spår.


Idag vill jag fokusera på tre huvudpelare för både ledarskap och föräldraskap:

* Relationer

* Kommunikation

* Samarbete


Bra relationer, bra kommunikation och bra samarbete är grunden som vi måste bygga för att kunna utvecklas.

Under mina många år som förälder, ledare och som coach har jag fått förmånen att arbeta med många intressanta frågor. En viktig insikt är att du inte kan förändra något som du inte vet behövs förändra. Det är därför många av oss gör samma sak om och om och förväntar oss ett annat resultat. Enligt Einstein är just det själva definition av galenskap: att göra samma saker på samma sätt om och om igen och förvänta oss annat resultat.


Med andra ord så behöver vi titta ärligt och öppet på vad som behöver förändras för att nå fram till de mål vi önskar.


Med hjälp av några olika frågor brukar jag skapa aha-upplevelser och ta fram det omedvetna till det medvetna. Det är då vi kan börja förändras!


De frågor du ska ställa dig på din väg mot att bli en Innovativ, nytänkande ledare är:

* Hur kan och vad kan du göra för att stötta andras utveckling för att bli starkare, tryggare, gladare och självständigare vuxna?

* Hur kommunicerar och samarbetar du med andra och dig själv för att vara så trygg som möjligt i din roll och för att klara dagliga utmaningar?

* Hur står du stark i din roll som Innovativ, nytänkande ledare och hur stärker du relationerna med andra med kärlek, förståelse och frånvaro av bråk?


Hur hanterar du dina medarbetare eller dina barn utan att behöva offra hela ditt liv eller göra slut på all din energi?


Några av de utmaningar som de flesta står inför på sin väg mot att bli en Innovativ, nytänkande ledare är:

* beslutsfattande

* aktiv involvering

* konflikthantering

* hantering av förändringar

* konsekvensbeteende

* jobba med strukturer och rutiner

* förstå kvalitativ tid och kvantitativ tid

* skuld och skamkänslor,

* att inte tro på dig själv som Innovativ, nytänkande ledare


De färdigheter som du behöver för att vara en Innovativ, nytänkande ledare:

* flexibilitet att kunna hantera förändrande förutsättningar

* stå för ett beslutsfattande där alla känner sig involverade

* hantera negativa känslor, både dina egna och medarbetare/ barnet

* att samarbeta som ett team

* lösa problem tillsammans och hitta lösningar som kan accepteras av alla

* stå för dina beslut och möta de känslor och reaktioner de ger upphov till

* hantera kritik

* ge konstruktiv kritik så att barnen lyssnar och inte känner skuld eller skam och upplever sig överkörda

* balansera dina behov med medarbetarens/ barnets behov. Andras behov är viktiga men du ska inte glömma bort dina egna behov.

* arbeta förebyggande för att undvika konflikter och kunna hantera de konflikter som ändå uppstår

* delegera arbete till medarbetare/ barnen och övriga medlemmar så att alla i teamet/familjen känner sig delaktiga och får träna på att utveckla eget ansvar

* möta medarbetarens/ barnens problem och stötta dem utan att alltid ge dem lösningar.


Involvera medarbetare/barnen och lyssna på deras förslag, de har många gånger svaren på hur de vill ha det.

Glöm inte: Om du du inte vet vad du behöver förändra, hur kan du då förändra något?


Det viktigaste som ledare och förälder är att stanna upp och reflektera över ditt eget beteende.

Är det negativt eller positivt?

Du ska inte grubbla över, vad du kan ha gjort för fel eller om du är en dålig ledare/förälder. Du ska alltid komma ihåg att du är en bra ledare/förälder och att du alltid gör ditt bästa utifrån de förutsättningar du har.


Självklart vill du alltid det bästa för ditt verksamhet/barn.

Men vill du förändra något så behöver du göra saker annorlunda. Börja med att reflektera som ett av verktygen. Använd det du kommer fram till som feedback över vad som fungerar och vad som inte fungerar.


Tanken är att visa dig att du är bra ledare/ förälder fast du har dina brister och begränsningar. Du gör det bästa du kan i den situation du är.

Men skulle du kunna göra du kunna göra det annorlunda och kanske bättre?

Tar ibland det dåliga samvetet över?


Kom ihåg:

*Det är ok göra fel. Att försöka uppnå perfektion är inte bra, för det går inte. Det perfekta livet existerar inte. Den perfekta föräldern eller ledare finns inte. Det perfekta barnet eller medarbetare finns inte.

Ingen är perfekt.


Vi kan sträva efter perfektion för att försöka göra saker bättre och bättre. Det finnas alltid saker du kan förbättra. Men vi måste acceptera att vi aldrig kan uppnå perfektion. Lär dig och barn att det är ok göra fel om man lär sig av det och istället för att må dåligt. Att se ett fel och rätta till det leder alltid framåt. Vi lär oss hela tiden och även felsteg leder till slut in oss på den väg vi vill.


Titta på dig själv med kärlek, förståelse och acceptans. Du kan alltid söka mer inspiration och verktyg för att utvecklas som Ledare/ förälder. När du förstår och accepterar dig själv bygger det din självkänsla. Då kan du leverera den acceptans och den kärlek som behövs för att bygga andra.


Därför är det viktig att du ska söker stöd och hittar strategier för att få in mer glädje i livet och skapa mindre problem och konflikter i vardagen.

Mindre jobbiga stunder i vardagen skapar mer glädje och möjligheter att umgås med andra på ett konstruktivt sätt.


Att kunna umgås utan konflikter ger möjlighet för både dig och andra att utvecklas, att utveckla era personligheter och skapa tid och rum för fantasi och kreativitet.

1 visning0 kommentarer