top of page

#5 Ett sätt att förstöra ditt liv är att lägga alltför stor vikt vid vad andra tycker om dig

Uppdaterat: 3 okt. 2023


"Nästa steg för att upptäcka ditt låga självförtroende är din självbild och rollen den spelar i ditt liv.

En tjej som bryr sig om vad andra tycker om henne förstör sitt liv.
Bra självbild


Psykologer och filosofer har granskat det sanna värdet av en positiv självbild i århundraden. Trots att det finns många argument om vad självbild är, håller människor med om att självbilden har mycket att göra med hur de ser på sig själva.


Vissa skulle säga att självbilden innebär hur en person ser sig själv i världen. Vad en person gör varje dag, deras arbete, hur de behandlar andra, och hur attraktiva de är för andra, allt detta hänger på självbilden.


Vissa människor har positiva uppfattningar om sig själva, medan andra inte har det. Man tror att människor som har positiva uppfattningar om sig själva har blivit tillsagda att de är bra eller användbara. De som ständigt säger att de inte är bra eller användbara har negativa uppfattningar om sig själva.Detta leder till en annan definition av självbild, som är hur andra ser en person. Om andra inte tycker om en persons sätt att vara kan personen utveckla en dålig självbild. Om andra människor inte finner något som attraherar dem, kan personen drabbas av dålig självbild.

Människor lägger ofta för mycket vikt vid vad andra tycker om dem. Det är viktigt att komma ihåg att ens självbild kommer att förändras under hela ens livstid. De börjar förlita sig mindre på vad andra tycker om dem när de mognar och hittar hobbies och sociala grupper som accepterar dem. Deras uppfattning förändras när de blir mer utbildade. Att lära sig en färdighet eller lära sig mer om världen kan ha en positiv inverkan på en persons självkänsla.

Ibland behöver en person professionell hjälp för att utveckla en positiv självbild. Detta är mycket vanligt bland kvinnor och tonåringar.


Modetidningar visar kvinnor som är perfekta när de i verkligheten inte är det. Vissa kvinnor känner att de inte kan leva upp till dessa förväntningar och blir deprimerade. Samhällets krav och sociala mediers reklam skapar orealistiska jämförelser som är farliga. Man tror att man ska vara perfekt, att man ska vara felfri och problemfri. Om du inte är det, då duger du inte och är inte den person som andra förväntar sig att du ska vara.


Att prata med en coach kan göra att en person inser att de inte behöver jämföra sig med andra och att de kan ändra sina gamla program. Deras självbild förbättras och de kan leva lyckligare liv.


Självbilden behöver vårdas. Alla känner sig mindre än perfekta ibland. Men de flesta återhämtar sig och fortsätter med sina liv, medan vissa inte kan släppa dessa dåliga känslor lika lätt. Deras självbild är så orealistisk att de gör sig själva sjuka och behöver professionell hjälp och råd för att få den styrka som krävs för att komma förbi dessa känslor."Uppgift för idag:

1. Fokusera på Dina Styrkor:

  • Självreflektion: Dedikera några minuter varje dag för att reflektera över dina dagliga prestationer och de positiva egenskaper du visat. Notera dessa i en dagbok och identifiera de moment du känner stolthet och prestation över.

  • Positiv Förstärkning: Varje dag, ta ett ögonblick för att upprepa positiva affirmationer till dig själv, såsom "Jag är värdefull precis som jag är" eller "Jag älskar och accepterar mig själv fullständigt."

2. Omprogrammera Negativa Tankar:

  • Identifiera Negativitet: Var uppmärksam på när och hur negativa tankar om dig själv uppstår. Är det i specifika situationer eller sammanhang?

  • Skapa Positiva Motsatser: För varje negativ tanke, skapa och skriv ner en positiv motsats. Till exempel, omvandla "Jag är inte tillräcklig" till "Jag är mer än tillräcklig i alla aspekter av mitt liv."


3. Sök och Erbjud Stöd:

  • Öppna upp: När du känner dig nere eller tvivlar på dig själv, vänd dig till vänner, familj eller en professionell för att dela dina känslor och tankar.

  • Var en Vän: På samma sätt, var tillgänglig och närvarande för dina nära och kära när de behöver stöd och uppmuntran.
12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Σχόλια


bottom of page