top of page

UPPGIFT FÖR DAGEN
1. Titta på introduktionsvideon om ditt inre mentala rum.

2. Lyssna på träningen ditt inre mentala rum i 7 dagar, i ljudfilen nedan.

Vardagsträning:

Observera:
Dag 1 - Vad betyder utveckling för dig?
Dag 3 - Vad betyder framgång för dig?              
Dag 5 - Vad drömmer du om?

Dag 6 - Hur mår du idag?

Dag 7 - Reflektion: Hur vill du sammanfatta din upplevelse av din inre mentala plats?

 

bottom of page