top of page

UPPGIFT FÖR DAGEN
1. Lyssna på träningen "Din självkänsla"  i 7 dagar, i ljudfilen nedan.
2. Dina vardagsträning:

Observera:
Dag 1 - Vilka 5 egenskaper du uppskattar om dig själv?
Dag 2 - Vilka 5 negativa övertygelser om dig själv vill du förändra?   
Dag 3 - Vilka 5 positiva övertygelser om dig själv vill du behålla   
Dag 4 - Hur vill du att andra ska uppfatta dig

Dag 5 - Hur mår du idag?
Dag 6 - Vad ser du när du titta i spegel?
Dag 7 - Reflektion: Hur vill du sammanfatta din självkänsla meditation och din upplevelse av att jobba med din självkänsla?

 

bottom of page